3 วิธี รับมือ สายตายาว ตามวัย ด้วยคอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์ สายตายาว

เมื่ออายุดำเนินมาถึง ช่วงวัยประมาณ 40 จะเกิดภาวะสายตาอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า สายตายาว ตามวัย หรือ สายตายาว ตามอายุ คือ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่สามารถโฟกัสในระยะใกล้ เช่น การอ่านหนังสือได้ หลายๆ คนจึงหาวิธีรับมืออาการนี้ด้วย ด้วยการใช้วิธีการที่แต่งต่างกัน เช่น แว่นตาอ่านหนังสือ หรือ สำหรับบางท่านที่มีสายตาสั้น หรือ ยาวมาก่อน ก็อาจใช้ แว่นตาประเภท Progressive Lens ซึ่งเป็นเลนส์แว่นตา ที่ให้ความคมชัดได้หลายระยะ แต่เชื่อว่าน้อยคนที่ จะทราบว่า เราสามารถรับมือ สายตายาวตามวัย ด้วย Contact Lens บทความนี้จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ กันครับ โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 วิธี บทความนี้ เราจะมาดูข้อดีข้อเสียของแต่ล่ะวิธีกันครับ

1.ใช้แว่นตาอ่านหนังสือ ควบคู่ กับ Contact Lens (สำหรับผู้มี ค่าสายตาสั้น และ ยาวมาก่อน)

วิธีนี้จะเป็นการใช้ Contact Lens สำหรับมองระยะไกล และ แว่นอ่านตาหนังสือ สำหรับมองระยะใกล้ หรือ อ่านหนังสือ อย่างไรก็ตามคุณอาจรู้สึกลำบากถ้าต้องพกแว่น หรือ ควานหาแว่นอ่านหนังสือเมื่อต้องการมองใกล้ โดยเฉพาะท่านไม่ชอบใส่แว่นและใส่ Contact Lens เป็นประจำมาก่อนที่จะมี ภาวะ สายตายาว ตามวัย

ข้อดี เป็นวิธีทำให้คุณเห็นชัดเจนได้มากที่สุดทั้งสองระยะ (ใกล้และไกล) เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ หรือ งานที่ต้องการการมองเห็นที่ชัดเจนมาก ในทุกระยะการมอง

ข้อเสีย คุณจะต้องถอดๆใส่ๆ แว่นตลอดเวลาที่ต้องการเปลี่ยนระยะการมอง ซึ่งในชีวิตประจำวันปัจจุบัน อาจหมายถึงทุกครั้งที่คุณยกโทรศัพท์ขึ้นดู ทำให้คุณจำเป็นต้องพกแว่นติดตัวตลอดเวลา

สายตายาว

2.Monovision Contact Len (Blend Vision)

การใส่คอนแทคเลนส์ Monovision View เพื่อแก้ปัญหาสายตายาวตามอายุ
คือ การใช้คอนแทคเลนส์แบบที่มี ค่าสั้นยาวธรรมดาที่มีขายทั่วไปตามร้านแว่น เพื่อปรับตาให้เป็นตามองไกลและมองใกล้คนล่ะตา เลนส์ข้างหนึ่งสำหรับมองใกล้ เลนส์อีกข้างสำหรับมองไกล ซึ่งตามองไกลคือตาเอก (Dominant Eye) ตามองใกล้คือตารอง (Non-Dominant Eye) ทั้งนี้ควรให้จักษุแพทย์เป็นผู้ตรวจ และกำหนดค่าเลนส์ให้ครับ

ข้อดี สะดวกในการหาคอนแทคเลนส์มาสวมใส่ เพราะสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายแว่น ทั่วไป

ข้อเสีย ยากในการปรับตัว เนื่องจากเรากำหนดให้ระยะการมองชัด ไกล และใกล้ของทั้งสองตาไม่เท่ากัน กล่าวง่ายๆคือทุกระยะที่มองจะต้องมีตาข้างหนึ่งชัดและตาข้างหนึ่งเบลอ บางท่านอาจจะปวดหัวไปเลย หรือทำให้การมองระยะชัดลึกมีปัญหา ซึ่งอาจนำมาซึ่งปัญหาการขับรถ การเล่นกีฬา

3.Multifocal Contact lens สำหรับ สายตายาว ตามวัย

Multifocal Contact Lens เป็นคอนแทคเลนส์ ที่ถูกออกแบบช่วยให้การมองเห็นเป็นธรรมชาติมากที่สุด ทั้งระยะไกล และ ใกล้ในเลนส์ชิ้นเดียว Multifocal Contact Lens มีหลายโครงสร้างเลนส์ ขึ้นกับโรงงานผลิต โดยการทำงานไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะ

เลนส์บางแบบ จะมีระยะการมองไกลที่บริเวณกึ่งกลางเลนส์ และค่อยปรับโฟกัสเป็นมองไกลเมื่อถอยห่างจากจุดศูนย์กลางเลนส์ หรืออาจจะกลับข้างกันคือชัดไกลตรงกลางและเขยิบเป็นใกล้เมื่อถอยห่างจากจุดศูนย์กลางเลนส์ ซึ่งจะเทียบเคียงได้กับ เลนส์ไร้รอยต่อ Progressive ของแว่นตาทั้งนี้ผู้ใช้งานบางรายอาจจะต่อใช้เวลาบ้างในการที่จะให้ตาปรับการมองเมื่อใช้เลนส์

ข้อดี Contact Lens แบบนี้มีผลต่อการมองชัดลึกในการมองของคุณน้อยมาก ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้แว่นอีกเลย ถ้าปรับการเลือกค่าเลนส์ให้เข้ากับตาของคุณได้ดี การใช้งานแทบจะครอบคลุมกิจวัตรประจำวันปกติของคุณได้ทั้งหมด

ข้อเสีย ผู้ใช้บางคนที่ต้องการมองใกล้อย่างชัดเจน (ความชัดเจนที่มากกว่าอ่านหนังสือปกติ) อาจจะมีปัญหาที่ภาพไม่คมชัดเท่าที่ต้องการ หรือ ถ้าต้องการการมองไกลอย่างชัดเจน การมองใกล้ชัดอาจจะลดลง ในทางกลับถ้าต้องการมองใกล้อย่างชัดเจน การมองไกลชัดก็อาจต่ำกว่าความคาดหวัง ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานของแต่ล่ะบุคคล